Overslaan en naar de inhoud gaan

4. Wie is wie

Eigen Haard beschikt over een financieel-administratieve dienst, een sociale dienst, een dienst woningen, een dienst bewonersparticipatie, klusjes- en poetsdienst.
We stellen de medewerkers van Eigen Haard voor en ook kort de dienst waar ze werken.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar directie@eigenhaardzwevegem.be.

Neem je telefonisch contact op met Eigen Haard of kom je langs? Dan is Valerie je eerste aanspreekpunt.
Samen met Barbara schrijft zij ook kandidaat-huurders in op de wachtlijst. 

Valerie Peeters
Onthaal & inschrijvingen
056 76 06 66 
info@eigenhaardzwevegem.be

 

In een sociale huisvestingsmaatschappij bewegen er aanzienlijke geldstromen die grotendeels overheidsgelden zijn.
Het financieel beheer van Eigen Haard staat dus ook voorop. De boekhouding, de financiële planning en rapportering zijn het werk van onze financiële dienst.
Naast deze financiële taak staat deze dienst ook in voor de personeelsadministratie.

Greet Deconinck
Boekhouding & personeelsadministratie
056 76 06 66 
boekhouding@eigenhaardzwevegem.be

De dienst huurders stelt de huurder en de leefbaarheid centraal. De werking van de dienst huurders krijgt vorm via de dienst kandidaten, de dienst verhuring, de dienst bewonerscontacten en de dienst huurdersparticipatie. We stellen onze medewerkers en dienstverlening kort voor.

Dienst Kandidaten

Als je een sociale woning wil, stel je je kandidaat bij de dienst kandidaten.
De dienst bekijkt samen met jou of je voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan kom je op de wachtlijst van Eigen Haard.

Deze dienst actualiseert ook vaak deze wachtlijst. Zij vraagt aan de kandidaat-huurder of hij/zij ingeschreven wil blijven voor een woning bij Eigen Haard.
De dienst past de inschrijving aan op basis van de woonbehoefte van de kandidaat-huurder.

Komt er een woning vrij? De dienst bekijkt volgens de wetgeving wie de volgende huurder kan worden. Ze stuurt dan een brief aan de eerste kandida(a)t(en) volgens de volgorde van de wachtlijst. Als de kandidaat-huurder de woning aanvaardt, doet de dienst het nodige zodat de kandidaat de woning vlug kan huren.

Heb je vragen over je plaats op de wachtlijst, contacteer de dienst kandidaten.

Sofie Vanassche
Dienst kandidaten
056 76 06 66 
kandidaten@eigenhaardzwevegem.be 
Evelien Manderick 
Dienst kandidaten
056 76 06 66 
kandidaten@eigenhaardzwevegem.be
Barbara Vandeghinste
Dienst kandidaten
056 76 06 66
kandidaten@eigenhaardzwevegem.be
Valerie Peeters
Dienst kandidaten
056 76 06 66 
kandidaten@eigenhaardzwevegem.be

Dienst Verhuring

De dienst verhuring staat onder andere in voor het huurcontract, de huurwaarborg en de berekening van de huurprijs.
De huurder krijgt verduidelijking bij het huurcontract en de huurprijs.
Als je vragen hebt over hoe de huurprijs tot stand komt, legt deze dienst het graag voor je uit. Ook zal de dienst de huurder informatie geven over de wijze en het tijdstip van betaling.

Deze dienst berekent ook je nieuwe huurprijs als je gezinsgrootte wijzigt of als je Eigen Haard op de hoogte brengt van het overlijden van een gezinslid. 

Heb je vragen over de huurprijs of het huurcontract? Contacteer dan gerust onze dienst verhuring.

Valérie Wannyn
Dienst verhuring
056 76 06 66 
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Evelien Manderick
Dienst verhuring
056 76 06 66 
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Dienst Bewonerscontacten

De dienst bewonerscontacten helpt de huurder met het onderhoud van woning en tuin en behandelt allerlei vragen van sociale aard.
Zijn er problemen waarbij de dienst bewonerscontacten je niet kan helpen, dan verwijzen ze je door naar de juiste instantie zoals bv. OCMW, CAW, ziekenfonds,…
Als huurder heb je onze medewerkers misschien al op bezoek gehad. Iedere maand komen ze bij veel huurders aan huis. Vroeg of laat mag je hen misschien ook bij jou thuis verwelkomen!
Deze dienst maakt ook werk van huurdersparticipatie. Ze organiseren informatie-, buurt- en bewonersvergaderingen. 
Samen met huurders zoekt de dienst naar oplossingen voor problemen in de buurt. Heb je als huurder interesse om mee te werken, contacteer ons gerust. 

De medewerkers van de dienst bewonerscontacten nemen ook nog andere taken op zich. 
Daarom neemt de dienst bewonerscontacten ook de communicatie waar en ondersteunt ze de dienst kandidaten en verhuring.
Elena verzorgt de communicatie van Eigen Haard. Ze maakt onze krant (de E-HaZet) en verzorgt onze website.

Heb je een probleem? Contacteer dan onze dienst bewonerscontacten. Zij helpen je graag!

Elena Delbeke
Dienst bewonerscontacten & coördinator externe communicatie
056 76 06 66
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

Barbara Vandeghinste
Dienst bewonerscontacten
056 76 06 66 
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

David Depauw
Dienst bewonerscontacten
056 76 06 66
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

Furn Vandaele
Dienst bewonerscontacten
056 76 06 66 
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

De dienst woningen staat in voor het onderhoud van de woningen en appartementen van Eigen Haard.
Deze dienst bestaat uit de technische dienst, de klusjes- en de poetsdienst.

Technische dienst

De technische dienst staat in voor het onderhoud en de herstellingen van de woningen van Eigen Haard. Ook denken ze na over toekomstige projecten van Eigen Haard. Voor de planning van grote renovatiewerken en nieuwbouwprojecten houden ze rekening mer de financiële mogelijkheden. 


De technische dienst ondersteunt de huurder ook bij een verhuis. Als je verhuist, maakt de technische dienst een plaatsbeschrijving op. Daarbij gaat de dienst de toestand van de woning na op het eind van je huurovereenkomst.
Een goed onderhouden woning kan vlug verhuurd worden aan een andere huurder.


Soms heeft een huurder een technisch probleem. Heb je een probleem gemeld, komen we meestal ter plaatse.
De dienst maakt een afspraak voor een huisbezoek en onderzoekt hoe de herstelling kan uitgevoerd worden.
Kan de herstelling gebeuren door de klusjesdienst van Eigen Haard of stuurt de dienst een aannemer langs? Wie zal de herstelling moeten betalen? De huurder of Eigen Haard?

Is er iets stuk? Twijfel niet en contacteer onze technische dienst! Zij helpen je graag.
 

Frank Gabriël
Technische dienst
056 76 06 66 
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

Diederik Desloovere
Technische dienst
056 76 06 66 
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

Isabelle Derez
Technische dienst
056 76 06 66
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

Jannick Vandooren
Technische dienst
056 76 06 66 
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

Christoph De Taeye
Technische dienst
056 76 06 66
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

Diederik Bailleul
Technische dienst
056 76 06 66
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

 

Klusjesdienst

De klusjesman komt bij je langs als er een kleine herstelling moet gebeuren in je woning.
Onze klusjesman zorgt voor kleine herstellingen en onderhoudswerken in onze woningen. Eigen Haard probeert de herstelling vlot en goedkoop te laten uitvoeren.

David Depraetere
Klusjesman
056 76 06 66
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

Poetsdienst

Eigen Haard schakelt voor het onderhoud van een deel van het patrimonium ook poetspersoneel in. Zij staan in voor het poetsen van de collectieve delen van appartementsgebouwen van Eigen Haard.

Hilde Vanhoe
Onderhoud appartement Orveiestraat-Avelgemstraat Zwevegem-Knokke
Onderhoud kantoor Eigen Haard
Johfra Cleaning
Onderhoud kantoor Eigen Haard
Onderhoud appartementen Te Winckele (Zwevegem), Abeele (Zwevegem), Kerkstraat (Helkijn), Sint-Denijsplaats (Sint-Denijs), Harelbeekstraat (Zwevegem), Otegemstraat (Zwevegem)