Overslaan en naar de inhoud gaan

4. Wie is wie

De dagelijkse werking van Eigen Haard is in handen van dertien medewerkers. Eigen Haard beschikt over een directieteam, een financieel-administratieve dienst, een sociale dienst, een dienst woningen, een dienst bewonersparticipatie, klusjes- en poetsdienst. We stellen de medewerkers van Eigen Haard voor en ook kort de dienst waar ze werken.

Eigen Haard wordt aangestuurd door een directieteam. Het directieteam is verantwoordelijk voor de strategische, financiële en operationele sturing van de organisatie. Juridische aangelegenheden, projectontwikkeling en bestuursvoorbereiding zijn ook een deel van het takenpakket. Het directieteam is het aanspreekpunt van de organisatie en bepaalt het personeels- en communicatiebeleid.       

Eigen Haard Directie

1.     Luc Vanhulle – directeur Eigen Haard

2.     Tonny Slembrouck – co-directeur Eigen Haard

In een sociale huisvestingsmaatschappij bewegen er aanzienlijke geldstromen die grotendeels overheidsgelden zijn. Het financieel beheer van Eigen Haard staat dus ook voorop. De boekhouding, de financiële planning en rapportering zijn het werk van onze financiële dienst. Naast deze financiële taak staat deze dienst ook in voor de personeelsadministratie (betaling lonen, verlofregeling, enz.).

Greet Deconinck
Boekhouding & personeelsadministratie
056 76 06 66 (toets 2)
boekhouding@eigenhaardzwevegem.be

Nathalie Degroote

Boekhouding & personeelsadministratie
056 76 06 66 (toets 2)
boekhouding@eigenhaardzwevegem.be

   

De dienst huurders stelt de huurder en de leefbaarheid centraal. De werking van de dienst huurders krijgt vorm via de dienst kandidaten, de dienst verhuring, de dienst bewonerscontacten en de dienst huurdersparticipatie. We stellen onze medewerkers en dienstverlening kort voor.

Dienst Kandidaten

Als je een sociale woning wil, stel je je kandidaat bij de dienst kandidaten. De dienst bekijkt samen met jou of je voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan kom je op de wachtlijst van Eigen Haard. Deze dienst actualiseert ook vaak deze wachtlijst. Zij vraagt aan de kandidaat-huurder of hij of zij ingeschreven wil blijven voor een woning bij Eigen Haard. De dienst past de inschrijving aan op basis van de woonbehoefte van de kandidaat-huurder.

Komt er een woning vrij? De dienst bekijkt volgens de wetgeving wie de volgende huurder kan worden.  Ze stuurt dan een brief aan de eerste kandida(a)t(en) volgens de volgorde van de wachtlijst. Als de kandidaat-huurder de woning aanvaardt, doet de dienst het nodige zodat de kandidaat de woning vlug kan huren.

Heb je vragen over je plaats op de wachtlijst, contacteer de dienst kandidaten.

Sofie Vanassche
Dienst Kandidaten
056 76 06 66 (toets 2)
kandidaten@eigenhaardzwevegem.be 
Evelien Manderick 
Dienst Kandidaten
056 76 06 66 (toets 2)
kandidaten@eigenhaardzwevegem.be

Dienst Verhuring

De dienst verhuring staat in voor het huurcontract, de berekening van de huurwaarborg en de berekening van de huurprijs. De huurder zal in onderlinge afspraak met de dienst verhuring verduidelijking krijgen bij het huurcontract en de hoogte van de huurprijs. Als je vragen hebt over hoe de huurprijs tot stand komt, staat deze dienst je graag bij met raad en daad. Ook zal de dienst de huurder informatie geven over de wijze en het tijdstip van betaling.

Deze dienst berekent ook de huurprijzen. Als de gezinsgrootte van de huurder wijzigt of een gezinslid overlijdt en de huurder Eigen Haard op de hoogte brengt, berekent de dienst verhuring de nieuwe huurprijs.

Heb je vragen over de huurprijs of het huurcontract, contacteer gerust onze dienst verhuring.

Michel Glorieux

Dienst verhuring
056 76 06 66 (toets 2)
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Evelien Manderick

Dienst verhuring
056 76 06 66 (toets 2)
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Dienst Bewonerscontacten

De dienst bewonerscontacten helpt de huurder met het onderhoud van woning en tuin en behandelt allerlei vragen van sociale aard. Zijn er problemen waarbij de dienst bewonerscontacten je niet kan helpen, dan verwijzen ze je door naar de juiste instantie zoals bv. OCMW, CAW, ziekenfonds,… Als huurder heb je onze medewerkers misschien al op bezoek gehad. Iedere maand komen ze immers bij veel huurders aan huis. Vroeg of laat mag je hen misschien ook bij jou thuis verwelkomen!

De medewerkers van de dienst bewonerscontacten nemen ook nog andere taken op zich. De dienst bewonerscontacten vormt een team met de dienst huurders. Daarom neemt de dienst bewonerscontacten ook de communicatie waar en ondersteunt ze de dienst kandidaten en verhuring. Elena verzorgt de communicatie van Eigen Haard. Ze maakt onze krant (de E-HaZet) en verzorgt onze website.

Heb je een probleem? Contacteer dan onze dienst bewonerscontacten. Zij helpen je graag!

Elena Delbeke

Dienst bewonerscontacten en coördinator externe communicatie
056 76 06 66 (toets 2)
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

Barbara Vandeghinste

Dienst bewonerscontacten
056 76 06 66 (toets 2)
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

Dienst Huurdersparticipatie

Deze dienst maakt werk van huurdersparticipatie. Ze organiseren informatie-, buurt- en bewonersvergaderingen. De activiteiten die de dienst organiseert kunnen hier geraadpleegd worden. Samen met huurders zoekt de dienst naar oplossingen voor problemen in de buurt.

Heb je als huurder interesse om mee te werken, contacteer ons gerust.

Barbara Vandeghinste

Dienst bewonerscontactenhuurdersparticipatie
056 76 06 66 (toets 2)
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

De dienst woningen staat in voor het onderhoud van de woningen en appartementen van Eigen Haard. Deze dienst bestaat uit de technische dienst, de klusjes- en de poetsdienst.

Technische dienst

De technische dienst staat in voor het onderhoud en de herstellingen van de woningen van Eigen Haard. Ook wordt er nagedacht over toekomstige projecten van Eigen Haard. Welke grote renovatiewerken en nieuwbouwprojecten worden er gepland. We houden daarbij rekening met de financiële mogelijkheden. 

De technische dienst ondersteunt de huurder ook bij een verhuis. Als je verhuist, komt de technische dienst op bezoek om een plaatsbeschrijving te maken. Daarbij gaat de dienst de toestand van de woning na op het eind van je huurovereenkomst. Een goed onderhouden woning kan vlug verhuurd worden aan een andere huurder.

Vaak heeft een huurder een technisch probleem. Heb je een probleem gemeld, komen we vaak ter plaatse. De dienst maakt een afspraak voor een technisch huisbezoek en onderzoekt hoe de herstelling kan uitgevoerd worden. Kan de herstelling gebeuren door de klusjesdienst van Eigen Haard of stuurt de dienst een aannemer langs? Wie zal de herstelling moeten betalen? De huurder of Eigen Haard?

Is er iets stuk? Twijfel niet en contacteer onze technische dienst! Zij helpen je graag.

Frank Gabriël

Technische dienst (planning, coördinatie en werfopvolging)
056 76 06 66 (toets 1)
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

Peter Verduyn

Technische dienst
056 76 06 66 (toets 1)
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be
Dieter Dewaele

Technische dienst
056 76 06 66 (toets 1)
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be
Hilde Hilde Gheysen

Technische dienst
056 76 06 66 (toets 1)
technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

Klusjesdienst

Heb je nood aan een klein onderhoud of herstelling in je woning, dan stuurt de technische dienst zijn klusjesman uit. Onze klusjesman zorgt voor kleine herstellingen en onderhoudswerken in onze woningen. Eigen Haard poogt de herstelling vlot en goedkoop te laten uitvoeren.

David Depraetere

Klusjesman
056 76 06 66 (toets 1)

technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

Poetsdienst

Eigen Haard schakelt voor het onderhoud van een gedeelte van het patrimonium ook poetspersoneel in. Zij staan in voor het poetsen van de collectieve delen van appartementsgebouwen van Eigen Haard.

Hilde Vanhoe
Onderhoud appartement Orveiestraat-Avelgemstraat Zwevegem-Knokke
Onderhoud kantoor Eigen Haard
Veerkracht 4 - sociale economie
Onderhoud kantoor Eigen Haard
Onderhoud appartementen Te Winckele (Zwevegem), Abeele (Zwevegem), Kerkstraat (Zwevegem)