Vanuit haar missie en visie wenst Eigen Haard cvba in samenwerking met andere partners in te spelen op maatschappelijke trends en veranderende woonbehoeften...