Overslaan en naar de inhoud gaan

1. Hoe inschrijven?

Eigen Haard verhuurt woningen in Zwevegem, Sint-Denijs, Moen, Otegem, Spiere-Helkijn, Bellegem, Kaster & Kerkhove. Om een sociale woning te kunnen huren, moet je je eerst kandidaat stellen bij Eigen Haard zodat je ingeschreven bent op een wachtlijst. Inschrijven kan enkel op ons kantoor tijdens de openingsuren. 

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan zes belangrijke voorwaarden.

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan Eigen Haard elektronisch opvragen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten.

Bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrijvingsformulier ondertekenen. Dat wil dus bijvoorbeeld zeggen: jij als hoofdhuurder, je man of vrouw, kinderen en andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen:

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen die jou begeleidt.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk geïndexeerd belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet ten laste zijn, telt mee.
Het inkomen van inwonende ouders en grootouders jonger dan 65 jaar, telt voor de helft mee. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Zie hieronder:

Wij kijken naar het inkomen van drie jaar geleden. Dat wil zeggen:

 • Als je inschrijft in 2018 kijken we naar je inkomen van 2015
 • Als je inschrijft in 2019 kijken we naar je inkomen van 2016
 • ...

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2019:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2019

Alleenstaande

24.852 euro

Alleenstaande met handicap

26.934 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

37.276 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.084 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was je inkomen drie jaar geleden te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatste drie tot zes maanden.

Welke inkomens tellen we niet mee?

We tellen het inkomen niet mee van:

 • ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun meerderjarigheid altijd bij het gezin woonden.
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn.

Je kan ook inschrijven als:

 • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien onder de maximumgrens daalde.
 • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel.
 • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer bent. We kijken dan naar je actueel besteedbaar inkomen.

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik bezit. Je mag dus helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met jou inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Je woning wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen. 
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor jouw inschrijving. 
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement.
 • Je ex-partner heeft een eigendom en jij niet. Of, je hebt samen met je ex-partner een volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.

Nederlands spreken

Als je bij ons langs komt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands opgesteld. Voor mensen die in Spiere-Helkijn wonen, maken we een uitzondering.

Om je in te schrijven, is er geen taalkennisvereiste. Maar als huurder heb je dat wel.
Kan je nog geen of te weinig Nederlands tijdens de inschrijving, sturen we je graag door naar:

Het Huis van het Nederlands
Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk
tel. 056 32 44 86
mail: kortrijk@integratie-inburgering.be

Want na 1 jaar sociaal huren, moet je als huurder de basistaalvaardigheid Nederlands hebben.  Heb je dat na 1 jaar niet, moet Eigen Haard dit doorgeven aan de Toezichthouder.  Die kan je een geldboete geven.

Je kan zonder afspraak langskomen op:

 • Maandag van 15u00 tot 18u30
 • Woensdag van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00
 • Vrijdag van 10u00 tot 12u00

Je moet enkele documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

Identiteitskaart

Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig?
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Inkomen

Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie. 
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele bijzondere situaties (zie hieronder) is dat het geval.

Bijzondere situaties:

 • Verdiende je drie jaar geleden te veel maar is je inkomen nu lager? Breng je inkomen van de laatste drie maanden mee.
 • Had je drie jaar geleden geen inkomen maar in de jaren erna wel? Breng een overzicht van je laatste inkomsten mee.
 • Had je tussen drie jaar geleden en vandaag geen enkel inkomen? Dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
 • Had je meer dan één soort van inkomsten? Breng alle verschillende documenten mee. Wij berekenen je totale inkomen.
 • Zat je tussen drie jaar geleden en vandaag in schuldbemiddeling? Dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.