Overslaan en naar de inhoud gaan

2. Erkenning

De erkenning van Eigen Haard cvba als sociale huisvestingsmaatschappij is op 5 november 2013 herbevestigd door de Vlaamse minister van Wonen. Dit op basis van het visitatierapport van 9 juni 2013.

Historiek

Van 1922 tot vandaag

Rond 1880 werd in Zwevegem de draadindustrie gesticht. Deze industrie maakte van de gemeente de zetel van een multinational. In die periode werkten er ruim 6.000 mensen. De werknemers kwamen uit meer dan honderd gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen.
Zwevegem was een aantrekkelijke groeipool met de daarbij horende problemen op vlak van huisvesting.

Op 19 oktober 1922 werd Eigen Haard dan ook erkend als sociale huisvestingsmaatschappij door de toenmalige Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen.
In het begin van de twintigste eeuw woonden de arbeiders in schrijnende omstandigheden. Bouwmaatschappijen moesten dit probleem aanpakken.
 

Groei

In 1923 bouwde Eigen Haard haar eerste woningen. Van 1923 tot 1954 realiseerde de maatschappij 244 huizen. De werkzaamheden werden wel verstoord door de Tweede Wereldoorlog. Het patrimonium van Eigen Haard telde in 1945 amper 16 woningen. Van 1955 tot 1972 volgde een serieuze uitbreiding met 1.031 nieuwe wooneenheden. De bouwpolitiek van de maatschappij is in de loop van de jaren mee met de maatschappelijke tendensen geëvolueerd.

 • Van 1962 tot 1976 zette Eigen Haard ook in op de woningbouw met het oog op verkoop. Daarmee werd tegemoetgekomen aan de grote vraag naar eigendomsverwerving.
   
 • Het project Te Winckele Zwevegem met 99 huurappartementen werd in 1975 opgestart en was in die tijd vooruitstrevend. Er werd afgestapt van de klassieke torenbouw en het project omvatte 20 naast elkaar aangebouwde woonhuizen met elk 3 tot 6 woongelegenheden.
   
 • Sinds de jaren ’90 startte Eigen Haard met de vervangingsbouw. In Helkijn werd in 1995 de wijk Sint-Jan (een 30-tal huizen uit 1923) gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
   
 • Tussen 1980 en 1998 realiseerde Eigen Haard 286 sociale kavels. Vooral individuele woningbouw voor kandidaat-eigenaars.
   
 • Van 1960 tot 2008 werden binnen deze krijtlijnen jaarlijks 34 nieuwe woningen gerealiseerd.
   

Van lokale naar regionale maatschappij

Niet enkel op het vlak van het patrimonium kende Eigen Haard een groei. Sedert 1954 is Eigen Haard geëvolueerd van een lokale naar een regionale maatschappij.
Actief op het grondgebied van meerdere gemeenten na opeenvolgende fusies: Bellegem, Moen, Otegem (1954), Kaster, Kerkhove, Sint-Denijs (1960), Spiere (1965) en Helkijn (1972).
Vandaag omvat het werkingsgebied van Eigen Haard Anzegem, Avelgem, Kortrijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem en telt 1.306 huurwoningen waarvan ongeveer een vierde appartementen en drie vierden eengezinswoningen.
 

Onderhoud

Ook het onderhoud van het patrimonium evolueerde mee.
Van 1965 tot 1980 beperkte het onderhoud zich vooral tot het buitenschilderwerk. Na de jaren ’80 werden vervangingsprogramma’s ingevoerd waarbij systematisch houten ramen, deuren en dakgoten vervangen werden door pvc-exemplaren.
Vrijgekomen huurwoningen werden bijgewerkt met het oog op een aantrekkelijke herverhuring. De jongste decennia zorgden strengere isolatienormen voor een groepsaanpak op het vlak van onderhoud en renovatie.
 

Uitbreiding van het personeelsbestand

Om een betere dienstverlening te verzekeren werd in 1997 in een eerste fase een nieuw (huidig) kantoor opgetrokken. Dat was geen overbodige luxe.

Het laatste decennium zag Eigen Haard haar personeelsbestand groeien door de uitbreiding van de opdrachten van de shm’s. Zo werd in 2006 een sociale dienst opgericht. Met een dubbele opdracht: de leefbaarheid bewaken en het patrimonium op peil houden enerzijds en anderzijds de individuele huurder blijven centraal stellen.

Ook de samenwerking met OCMW’s en CAW’s werd versterkt. Individuele sociale begeleiding en partner in het lokaal sociaal beleid, ook dat zijn opdrachten van Eigen Haard.
Deze tendensen maken dat een eenmanszaak is uitgegroeid tot een personeelsploeg van acht medewerkers in 2007 tot dertien medewerkers in 2020.
 

Trendsetter

Eigen Haard nam in de sector meer dan eens het voortouw. Zo was onze maatschappij een van de eerste om computers te gebruiken.
Ook wat betreft de aanpak van huurachterstal scoorde Eigen Haard altijd uitstekend. Onderhoudscontracten en de invoering van een afschrijvingssysteem per individuele woning, maken van Eigen Haard een trendsetter.
 

Erkenning

Eigen Haard Zwevegem werkt binnen de contouren van het Vlaamse huisvestingsbeleid zoals het op 1 juli 2006 tot stand is gekomen.
Voor haar dagelijkse werking kan Eigen Haard rekenen op de ondersteunende rol van de Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij (VMSW).
Voor haar erkenning door de Vlaamse regering wordt ze gecontroleerd door de Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO).

Eind 2018 had de SHM 1.306 wooneenheden. Het patrimonium is als volgt verspreid over het werkgebied.

Gemeente

Aantal wooneenheden

Zwevegem

597

Bellegem

151

Otegem

96

Sint-Denijs

101

Moen

115

Kerkhove

74

Kaster

27

Spiere

73

Helkijn

72