Overslaan en naar de inhoud gaan

6. Documenten

Reglement Inwendige Orde

Een reglement van inwendige orde of het huishoudelijk reglement is het reglement dat het dagdagelijkse leven binnen de huurhuizen in goede banen moet leiden. Het bevat de gedrags-, leef- en huiselijke regels die gehanteerd worden in de sociale huursector. 
Hierin staan dus eigenlijk de rechten en plichten van de huurder uitgelegd. Dit reglement maakt deel uit van het huurcontract.

Jaarverslag

Eigen Haard maakt jaarlijks een jaarverslag op met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten.
In het kader van de transparantie van de organisatie, kan je het jaarverslag van Eigen Haard hier bekijken.
Het jaarverslag bevat ook de jaarrekeningen, die Eigen Haard verplicht is neer te leggen.

Visitatierapport

Hoe presteert een sociale huisvestingsmaatschappij? Daarop worden sociale huisvestingsmaatschappijen gecontroleerd.
Een visitatiecommissie komt ongeveer vijfjaarlijks de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen controleren.
Die doorlichting leidt tot een rapport waarin de werking en de resultaten van de maatschappij worden geëvalueerd.
Het rapport bevat ook aanbevelingen om de werking van de maatschappij te verbeteren.

Op onderstaande link kan je het visitatierapport 2013 raadplegen. Een tweede visitatie ging door op 14 & 15 maart 2019.
We scoorden op alle vlakken goed, maar gaan zeker aan de slag met de suggesties & aanbevelingen van de visitatieraad.