Wat verandert er op 1 januari 2020?

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening.

Er zijn drie elementen die wijzigen:

1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag (energiecorrectie)
2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel (sociale huurschatter)
3. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt

1. Energiecorrectie
Als Eigen Haard extra geld investeerde om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water. Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel. De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

2. Sociale huurschatter
Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen, kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

3. Bepalen van het inkomen
Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee. Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Wat verandert er niet?
Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden. Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan. Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Er gingen infovergaderingen door op 2 december 2019. Iedereen ontving ook nog meer informatie bij zijn/haar huurprijsberekening in december '19.
Via volgende link, kunt u een filmpje bekijken van de wijzigingen: nieuwe sociale huurprijzen.
Hebt u dan nog vragen? Dan kan u langskomen tijdens onze openingsuren of ons bellen op het nummer 056/76 06 66 (toets 2).
Wij voorzien ook nog extra zitdagen in de week van 16 december 2019:

Maandag 16 december 2019 10u00-12u00 15u00-18u00
Dinsdag 17 december 2019 10u00-12u00 /
Woensdag 18 december 2019 10u00-12u00 14u00-16u00
Donderdag 19 december 2019 10u00-12u00 /
Vrijdag 20 december 2019 10u00-12u00 /
Maandag 23 december 2019 10u00-12u00 /

 In de week van 6 januari 2020 kan u nog langskomen tijdens de gewone openingsuren