Samen bestrijden we het coronavirus

Wat kan je zelf doen om het coronavirus te voorkomen?

- Was je handen regelmatig.
- Hoest of nies in je elleboog.
- Gooi zakdoekjes weg.
- Blijf thuis als je ziek bent.
- Raak je gezicht niet aan.
- Vermijd handen geven.
- Vermijd nauw contact.

Voor meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Wens je informatie in een andere taal? Ga dan door naar de website van Integratie & Inburgering en download de app.