Opruimactie in de Joseph Vandeveldestraat

In samenwerking met de kinderburgemeester van Zwevegem, Maure Cottenier, organiseerde Eigen Haard op donderdag 18 februari 2021 een grote opruimactie in de Joseph Vandeveldestraat. Alle kinderen werden uitgenodigd om de buurt samen proper te maken. Dit werd een groot succes.

Zeker een 20-tal enthousiaste kinderen hielpen mee om de omgeving van hun straat proper te maken. Zij waren allen bereid om in de toekomst nog eens een actie te houden om de straat op te ruimen. Al hoopt Eigen Haard dat dat dit niet meer nodig zal zijn en de straat vanaf nu altijd netjes blijft.

Voor deze actie werkten we samen met IMOG. Via hen konden de kinderen gebruik maken van grijpstokken en vuilniszakken en werd al het verzamelde afval de dag nadien al opgehaald.

We bedanken graag IMOG en alle kinderen die meewerkten aan een nette straat!