Kunnen wij uw huishuur herberekenen?

We kunnen uw huishuur herberekenen in volgende situaties:

• Pensioen of overlijden
Een gezinslid kan met pensioen gaan of overlijden, waardoor het gezinsinkomen daalt. De huurder kan aan Eigen Haard vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen.

• Daling van het inkomen
Het kan gebeuren dat het gezinsinkomen plots daalt omdat bijvoorbeeld iemand langdurig ziek wordt of zijn job verliest. Ligt uw gezinsinkomen van de laatste 3 maanden 20% lager dan uw gezinsinkomen van drie jaar geleden? Dan kan u een herberekening van uw huur aanvragen. Contacteer Eigen Haard voor verdere info.

• Iemand komt bij u inwonen of iemand verlaat de woning
Als een meerderjarig persoon komt bijwonen in de sociale woning of als een persoon verhuist, kan het zijn dat wij de huurprijs opnieuw moeten berekenen. Laat daarom altijd iedere gezinswijziging aan Eigen Haard weten. 

Voorbeelden:

Situatie Te bezorgen documenten Wanneer herziening?
Werkloos Uitkeringen van laatste 3 maanden Na 3 maanden + daling moet 20% zijn
Ziekte/invaliditeit Uitkeringen van laatste 3 maanden Na 3 maanden + daling moet 20% zijn
Minder verdienen Loonfiches van laatste 3 maanden Na 3 maanden + daling moet 20% zijn
SWT (Brugpensioen) Werkloosheidsuitkeringen + opleg werkgever van de laatste 3 maanden Na 3 maanden + daling moet 20% zijn
Pensioen Pensioenfiches + bewijs vakantiegeld Onmiddellijk: geen daling nodig met 20%
Overlijden/verhuis gezinslid Attest Afhankelijk van het gezinsinkomen, onmiddellijk of eventueel na 3 maanden mits daling van 20%.

 


Wie contacteert u?
Michel Glorieux of Evelien Manderick: