Dienstverlening Eigen Haard

Het personeel van Eigen Haard werkt momenteel maximaal van thuis uit (volgens de richtlijnen van het koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken).

Eigen Haard doet er alles aan om de dienstverlening zo goed als mogelijk te blijven garanderen.