Controle kandidatendossiers – actualisatie 2019

Alle kandidaten die ingeschreven zijn tot 31/10/2018 op de wachtlijst van Eigen Haard Zwevegem, kregen brieven van Eigen Haard. Wie wil nog ingeschreven zijn? Is er iets veranderd aan uw situatie? …

Het is belangrijk dat elke kandidaat reageert:

  • Wens je als kandidaat ingeschreven blijven?

Stuur de 2 groene brieven terug naar Eigen Haard, ondertekend, voor 15/02/2019.

  • Wens je als kandidaat bij Eigen Haard geschrapt te worden?

Stuur de roze brief terug, ondertekend, voor 15/02/2019.
 

Kandidaten die niet reageren op onze brief, moeten wij schrappen (wel na een extra herinneringsbrief).

Hebt u vragen? Contacteer ons dan op het nummer 056 76 06 66 (toets 2) of mail naar kandidaten@eigenhaardzwevegem.be.