Uw plaats op de wachtlijst

U hebt de mogelijkheid om uw plaats op de wachtlijst bij Eigen Haard te zien via onze website!

Let wel:  de wachtlijst is voortdurend in beweging!  Uw plaats kan dagelijks wijzigen: er komen inschrijvingen bij en Eigen Haard doet nieuwe verhuringen.

U kunt zowel vooruit als achteruit gaan op de wachtlijst…  hoe kan dat?

  • Uitbreiding woonkeuze:  als kandidaat-huurder kan je op elk moment uw aanvraag wijzigen.  Iemand die eerder dan u ingeschreven was, en zijn keuze wijzigt naar woninggroepen waar u ook voor ingeschreven bent, komt dus voor u te staan op de wachtlijst…
  • Toepassen van voorrangsregels:  het wettelijk toewijssysteem houdt achtereenvolgens rekening met de rationele bezetting (grootte van de woonst ten opzicht van de grootte van het gezin),  een aantal absolute voorrangsregels (onder andere voorrang huurder Eigen Haard van wie de woning te groot of te klein geworden is volgens het aantal gezinsleden), de optionele voorrangsregels (voorrang aan mensen die nog geen sociaal huurcontract hebben en voorrang volgens de officiële woonplaats in de voorbije jaren) en als laatste de datum van de aanvraag (inschrijvingsdatum).
  • Renovaties:  Eigen Haard heeft een aantal verouderde woningen.  Wanneer die gerenoveerd worden, moet Eigen Haard de huurder van zo een woning voor nemen op kandidaten die eerder ingeschreven waren.

Klik op onderstaande link om uw plaats op de wachtlijst te kennen:

Plaats op de wachtlijst opvragen