Voorwaarden

Om u te kunnen inschrijven voor een sociale woning, moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 

  • Meerderjarig zijn (tenzij volgens de wet bepaalde uitzonderingen).

  • Inkomensvoorwaarde:

Het geïndexeerd netto belastbaar gezinsinkomen (= het belastbaar inkomen 2014 x 1.0339) van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:

- 24 092€ voor alleenstaanden zonder personen ten laste

- 26 111€ voor een alleenstaande gehandicapte

- 36 137€ verhoogd met 2 020€ per persoon ten laste, in andere gevallen

Als uw inkomen drie jaar geleden te hoog was, kan u toch in aanmerking komen voor een sociale huurwoning indien:

- uw huidig inkomen er onder is gedaald.

- u bent toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, of in budgetbegeleiding bij een OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling; kan uitzonderlijk in individuele gevallen het actueel besteedbare inkomen in aanmerking genomen worden.

 

  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

  • Nederlandse taalbereidheid

  • Inburgeringsbereidheid (cfr. Vlaams inburgeringsbeleid)

  • Eigendomsvoorwaarde:

Op het moment van inschrijving en toelating mag u samen met uw gezinsleden geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland.

Uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde:

-       Als de woning in het Vlaams Gewest binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt en bewoond wordt door de persoon die zich kandidaat wil stellen.

-       Als de woning in het Vlaams Gewest, maximaal 2 maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en waarvan de ontruiming noodzakelijk is en bewoond wordt door de kandidaat-huurder.

-       Als de woning in het Vlaams Gewest, onaangepast is en bewoond wordt door een persoon met een fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen.

-       Als de woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is.

-       Als de woning bewoond wordt door de persoon die zich wil inschrijven, en die het beheer over zijn woning verloren heeft ten gevolge van een faillietverklaring.

 

Uitzonderingen op eigendomsvoorwaarde enkel bij inschrijving:

- Als u bewijs kan voorleggen dat de echtscheiding werd ingeleid of als u kan bewijzen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. 

 

Gewijzigd op 20/10/'16