Voorwaarden

Om u te kunnen inschrijven voor een sociale woning, moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 

 • Meerderjarig zijn (tenzij volgens de wet bepaalde uitzonderingen).

 • Inkomensvoorwaarde:

Het geïndexeerd netto belastbaar gezinsinkomen (= het belastbaar inkomen 2015 x 1.039) van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:

- 24 452€ voor alleenstaanden zonder personen ten laste

- 26 500€ voor een alleenstaande gehandicapte

- 36 676€ verhoogd met 2 050€ per persoon ten laste, in andere gevallen

Als uw inkomen drie jaar geleden te hoog was, kan u toch in aanmerking komen voor een sociale huurwoning indien:

- uw huidig inkomen er onder is gedaald.

- u bent toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, of in budgetbegeleiding bij een OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling; kan uitzonderlijk in individuele gevallen het actueel besteedbare inkomen in aanmerking genomen worden.

 

 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

 • Inburgeringsbereidheid (cfr. Vlaams inburgeringsbeleid)

 • Eigendomsvoorwaarde:

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik bezit. 

Je mag dus helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met jou inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven. 

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Je woning wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen. 
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor jouw inschrijving. 
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking. 
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement. 
 • Je ex-partner heeft een eigendom en jij niet. Of, je hebt samen met je ex-partner een volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht. 

 

Let wel: heb je tijdens de inschrijving (nog) geen basistaalvaardigheid Nederlands? Ten laatste na één jaar sociaal huren moet je dat wel hebben. Het is dus belangrijk om les te volgen. 

 

Gewijzigd op 07/11/'17