Huurcontract beëindigen

 

De huurovereenkomst kan worden opgezegd door de huurder en de verhuurder met een aangetekende brief of u kan het opzegdocument invullen en dit op ons kantoor afgeven.

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. Bijvoorbeeld: u doet uw opzeg op 18 juni, dan begint dit te lopen vanaf 1 juli.

Voor bijkomende vragen kunt u steeds contact opnemen met Eigen Haard.