Wat te doen als u overlast van uw buren ervaart?

Stap 1: praat met de buren

Ga een vriendelijk gesprek aan. Vaak is uw buur zich niet bewust van de overlast die hij u bezorgt en bekeek hij de situatie nog niet vanuit uw standpunt. Een rustig gesprek geeft het beste resultaat.

 

Stap 2: als praten niet helpt

Als een gesprek niets heeft uitgehaald, kan u verdere stappen ondernemen:

  • Ga na of andere buren ook overlast ondervinden van die persoon.

  • Neem contact op met de politie als u zich bedreigt zou voelen of als het over nachtlawaai gaat. Vraag hiervan altijd een meldingsfiche op.

  • Contacteer eventueel de wijkagent.

  • Dien een klacht in bij Eigen Haard.

  • Indien u klachten hebt over onze klachtenprocedure, kunt u gemotiveerd verhaal indienen bij ter post aangetekende brief bij de toezichthouder: Agentschap Inspectie RWO, Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel.

 

Hoe kan ik een klacht indienen bij Eigen Haard?

Wat doet Eigen Haard?