Skip to main content

6. Documenten

Jaarverslag

Eigen Haard maakt jaarlijks een jaarverslag op met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten van de maatschappij. In het kader van de transparantie van onze organisatie, kan het jaarverslag van Eigen Haard hier geraadpleegd worden. Het jaarverslag bevat ook de jaarrekeningen, die Eigen Haard verplicht is neer te leggen.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Visitatierapport

Hoe presteert een sociale huisvestingsmaatschappij? Daarop worden de sociale huisvestingsmaatschappijen sedert een vijftal jaar gecontroleerd. Een visitatiecommissie komt ongeveer vijfjaarlijks de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen controleren. Die doorlichting leidt tot een rapport waarin de werking en de resultaten van de maatschappij worden geëvalueerd. Het rapport bevat ook aanbevelingen om de werking van de maatschappij te verbeteren. Op onderstaande link kan je het visitatierapport 2013 raadplegen. Een tweede visitatie in Eigen Haard is gepland in maart 2019.

Visitatierapport 2013