Documenten

Om u op de wachtlijst te laten inschrijven, moet u langskomen bij Eigen Haard met een aantal documenten.

Van wie?  Kandidaat-huurder / echtgenote of partner / Kinderen boven de 25 jaar / Medebewoners

 

 • Fotokopie identiteitskaart met vermelding rijksregisternummer

 • Als u geen inkomen had in 2015:

 • Of de fiche van vervangingsinkomsten van 2015 indien (Indien niet beschikbaar: de inkomsten van het daaropvolgend jaar)

  • werkloos: fiche 281.13

  • (brug) gepensioneerd: fiche 281.13 en/of 281.10 en/of 281.11

  • aan de ziekenkas: fiche 281.12

 • Of indien in 2015 schoolgaand:

  • attest onderwijsinstelling schooljaar 2015-2016

  • en eventueel eerste maandelijkse loonfiches of 'individuele rekening' van het eerste werkjaar

 • Indien van toepassing:

  • Attest + 66% invaliditeit mutualiteit

  • Onteigeningsbesluit of onbewoonbaarheidsbesluit woning

  • Bewijs co-ouderschap/bezoekrecht (bvb. vonnis van echtscheiding)

  • Bewijs dat echtscheiding of beëindiging wettelijk samenwonen werd ingeleid of afgerond is

  • Attest Inburgering/ Attest vrijstelling / Attest EVC / Inburgeringscontract / Attest van aanmelding, uitgereikt door onthaalbureau

Zolang Eigen Haard niet in het bezit is van alle gevraagde documenten, kan u niet als kandidaat worden ingeschreven.